Trang chủ Về chúng tôi sn phm Bảng tài nguyên Chứng nhận doanh nghiệp Trung tâm tin tức Câu chuyện thành công Tài năng tuyển dụng Liên hệ với chúng tôi
sn phm
COLD DRAWN PROFILE BAR
Cold drawn flat bar/square bar
Cold drawn hexagonal bar
Hot rolled flat bar/square bar
Spring steel flat bar
SEAMLESS PIPE
Stainless Steel
Other section steel

 Suzhou Baoxing Gold Steel

SUZHOU BAOXING GOLD TRADE CO.,LTD

kicow

Email: bxjsteel@163.com         

SKYPE:kicow1984

TEL: 0086-13773030919

Bảng tài nguyên > Bảng tài nguyên  

STOCK LIST
HOT ROLLED SPRING FLAT STEEL STOCK LIST
PRODUCT NAME STEEL SPECIFICATION LENGTH UNITE PRICE INVENTORY
 GRADE (mm) (m) (YUAN/T) (T)
SPRING FLAT STEEL SUP7 6-14*60 6 5200 500
SPRING FLAT STEEL SUP7 5-12*63 6 5350 300
SPRING FLAT STEEL SUP7 6.5-15*70 6 5300 350
SPRING FLAT STEEL SUP7 8-18*75 6 5430 500
SPRING FLAT STEEL SUP7 12-20*80 6 5500 650
SPRING FLAT STEEL SUP7 9-25*90 6 5500 320
SPRING FLAT STEEL SUP7 10-25*100 6 5520 750
SPRING FLAT STEEL SUP7 11-20*120 6 5550 620
SPRING FLAT STEEL SUP7 14*150 6 5600 100
SPRING FLAT STEEL SUP7 12*150 6 5600 100
SPRING FLAT STEEL SAE1566 6.3-12.7*69 7 4920 300
SPRING FLAT STEEL SAE1566 6-10*50 7 4800 450
SPRING FLAT STEEL SAE1566 11-30*120 7 4850 600
SPRING FLAT STEEL SAE1566 10*130 7 4850 150
SPRING FLAT STEEL SAE1566 16-20*150 7 4900 520
SPRING FLAT STEEL SAE1566 5*44 7 5100 50
SPRING FLAT STEEL SAE1566 6.8*49 7 5100 62
SPRING FLAT STEEL SAE1566 9.5*55 7 5250 55
SPRING FLAT STEEL SAE1566 6.8*62 7 5000 70
SPRING FLAT STEEL SAE1566 5.8-9.6*40-74 7 5280 150
SPRING FLAT STEEL SAE1566 6-8.3*70 7 4900 200
SPRING FLAT STEEL SAE1566 6-10*50 7 4900 320
SPRING FLAT STEEL SUP9 70*8 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 70*9 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 70*10 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 70*11 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 70*12 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 70*18 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 75*10 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 75*11 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 75*12 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 75*13 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 75*16 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 80*11 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 80*12 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 90*12 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 90*14 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 90*16 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 90*18 6 4500 100
SPRING FLAT STEELS SUP9 90*20 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 90*25 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 90*26 6 4500 100
SPRING FLAT STEEL SUP9 100*12 6 4500 110
SPRING FLAT STEEL SUP9 100*22 6 4500 110
SPRING FLAT STEEL SUP9 100*24 6 4500 110
SPRING FLAT STEEL SUP9 100*25 6 4500 220
SPRING FLAT STEEL SUP9 100*27 6 4500 220
SPRING FLAT STEEL SUP9 100*32 6 4500 300
SPRING FLAT STEEL SUP9 12O*12 6 4500 100
HOT ROLLED ROUND STEEL
PRODUCT NAME STEEL  DIAMETER LENGTH UNIT PRICE INVENTORY
GRADE (mm) (m) (YUAN/T) (t)
SPRING ROUND STEEL SUP7 16-180 6-7.5 4800 2500
SPRING ROUND STEEL SUP10 16-70 6-11.5 5600 2300
SPRING ROUND STEEL 60si2crva 16-50 6-7.5 6750 1000
SPRING STEEL WIRE ROD 55sicra 8.0-20 C 5800 700
SPRING STEEL WIRE ROD SUP7 8.0-17 C 5600 850
SPRING STEEL WIRE ROD S65C 5.5-16 C 4600 1000
ROUND STEEL WITH BORON S45CB 35-90 6-7.5 3850 1000
ROUND STEEL WITH BORON SAE10B20 30-85 6-7.5 3900 1500
STEEL WIRE WITH BORON SAE10B21 6.5-19 C 3850 800
BEARING STEEL WIRE Gcr15 5.5-20 C 5000 650
ALLOY STEEL WIRE 40CR 6.5-20 C 3920 1500
FREE-CUTTING STEEL CT1251S 5.5-20 C 5100 1000

 
@2013 Suzhou Baoxing Gold STEEL  TEL: 0086 13773030919
Fax: 0086-512-87683603  E-Mail: bxjsteel@163.com